Please click here here to register or check out the latest entries.

Teams

No. Team Name Company/Club Players
MaverickArun Sharma , Dhruv Sampat , Rajeev Rao , Vinay Mangeshkar
G5GoogleMing Zheng (2000 est), Tong Liu (1934), Fei Dong (1845), Kesong Cheng (1850 est), Jing Jin (1901),
SFjianghuGlen park Roy lee (2092), Huimin (Wendy) Wang (1994), DongFang Li (est 1900), Minhua Zhu (1859), Jeremy Vu (1687)
Shine Blue (Intel II)IntelEric Tse, Fan Yang, Jacky Liang, Wenli Liu, Binh Q Pham
Blue Shine (intel III)IntelHelaine Wang, Vikas Mishra, Akshay Shah
Golden PongPong PlanetHenry Wu (1984), Howard Shi (2008), Ted Chen (2051), JiHong ( est. 2050), YongHong (est. 2050)
Intel IIntelFelix Chan, Andrew Tung, Michael Shieh, Wei Chen
Google Q (TBD)GoogleBrian Chen, Kyle Jao, Abhilash Kumar, Vincent Tai
Black Swan SwanDouglas, Kash (2000), Danny (1902), Steven (1600)
HACNNBroadcomHuy Ton, Andrew Hsu, Chi Cheng, Nathan Hsiung, Nathaniel Gilbert
Google-TsinghuaGoogleEthan Guo, Yizhi Zhao, Chao Xu, Jun Huang
NucleusGoogleBin Feng (1700), Anthony Ma (1700), Hao Li (1700)
PTTCPTTCRichard Ma 1879, Tom Ruan 1943, Fielding Feng 1954, Kathy Tang 1665, Su Li 1895
Golden GeeseSwanGeorge Siu (2226#76618), Henry Kwong (2024#47929), Derek Mun (1562#91822), Peter Tian (1488#81608)
KLAKLAVictor Chang, Thanh Luu, Shun-Tak Wu, Jay Huang, Mike Chen